Anunt de presa M2 final

fireworks 2018

Comunicat de presă final

Comunicatul de presă este întocmit în conformitate cu art. 6.12 din Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" , cu modelul de comunicat prezentat pe imm.gov.ro și cu Manualul de identitate vizuală FSE.
Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19
Anunt de presa final