Politica de confidentialitate, GDPR

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


Acest document explică despre modalitățile în care focdeartificii.ro colectează, prelucrează și stochează datele personale ale angajatilor si clientilor sai utilizate de site-ul focdeartificii.ro

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru focdeartificii.ro și ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care focdeartificii.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în prezentul document.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal.


Datele cu caracter personal sunt prelucrate de focdeartificii.ro cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
Datele cu caracter personal sunt colectate de focdeartificii.ro în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.
Datele cu caracter personal nu se stochează de către focdeartificii.ro pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
focdeartificii.ro a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

Masuri de securitate a datelor personale prelucrate.


Prezentul document stabilește măsuri tehnice şi organizatorice implementate de focdeartificii.ro, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activităţii sale.
focdeartificii.ro a adoptat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, va fi desemnată, la nivelul focdeartificii.ro, o persoană responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului 679/2016.
Rețineți însă că din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.
Sunteți responsabil de documentele transmise sau ridicate de dvs. care au fost eliberate de focdeartificii.ro: păstrați-le în siguranță!
Dacă aveți banuiala că confidențialitatea datelor dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la e-mail office@focdeartificii.ro
Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor, focdeartificii.ro a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune:
• Identificarea şi autentificarea utilizatorului;
• Tipul de acces;
• Colectarea datelor;
• Execuţia copiilor de siguranţă;
• Instruirea personalului;
• Sistemele de telecomunicații;
• Folosirea computerelor;
• Imprimarea datelor.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?


Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastra privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:
• Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară.
• Pentru activitatile fiscale (operare facturi) vom pastra datele pentru o perioada de 10 ani.

Drepturile dvs. legale


Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs., focdeartificii.ro vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.
Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment, prin accesarea pagini COOKIES de pe dispozitivul (telefon, tableta, pc, laptop) de pe care ati accesat site-ul si apasand butonul Retragere consimțământ.

Ce date, de ce și cum prelucrăm datele dvs. personale?


Colectăm numele si prenumele, adresa, cnp-ul, seria si numar CI, numarul de telefon, adresa de email pentru redactarea contractului si a facturiilor necesare bunei desfasurari a relatiei comerciale intre dvs. si compania nostra.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți.


Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu instituțiile statului care ni le solicită.
Companiilor de recuperare debite în cazul în care nu vă achitaţi soldurile restante catre compania noatră.

Partajarea datelor personale


Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele tale către terțe părți. Oferim servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.

Organismele publice


Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, focdeartificii.ro va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Datele nostre de contact sunt:


SC AFV Media Serv SRL
Strada Soseaua Vartejului, nr. 44, Sector 5, Bucuresti
RO 34305000
Telefon: 0722.304380, 0744.685088
In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii si ele nu se regasesc, ne puteti contacta la office@focdeartificii.ro